Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

Xylenes

CAS: 1330-20-7

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Độc Đối Với Con Người Và Các Loài Động Vật, priority yellow
Độc Đối Với Con Người và Các Loài Động Vật – Có thể gây tử vong cho người và các động vật có vú khác khi tiếp xúc, nuốt hoặc hít phải.
Kích ứng Da, priority yellow
Kích ứng Da – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho da.
Kích ứng Mắt, priority orange
Kích ứng Mắt – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho mắt.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Tác Hại Đối Với Não/hệ Thần Kinh, priority gray
Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh – Có thể gây tổn thương hệ thần kinh bao gồm não bộ.
Ung Thư, priority gray
Ung Thư – Có thể gây ra hoặc làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
Rối Loạn Nội Tiết, priority orange
Rối Loạn Nội Tiết – Có thể can thiệp vào quá trình giao tiếp hoocmôn giữa các tế bào kiểm soát sự trao đổi chất trong cơ thể, phát triển, tăng trưởng, sinh sản và hành vi (hệ nội tiết).
Dị Tật Bẩm Sinh, priority gray
Dị Tật Bẩm Sinh – Có thể gây hại cho thai nhi bao gồm dị tật bẩm sinh, nhẹ cân và xuất hiện các khiếm khuyết về sinh học hoặc hành vi khi trẻ lớn lên.
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe, priority orange
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe – Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc hoặc nuốt phải.
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản, priority orange
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản – Có thể phá hủy hệ thống sinh sản ở nam và nữ giới, thay đổi sự phát triển, hành vi hoặc chức năng tình dục, làm giảm khả năng sinh sản hoặc gây sảy thai.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Neurotoxic
  G&L - Neurotoxic Chemicals
  Lancet: authors Philippe Grandjean & Phil Landrigan
 • Neurotoxic
  Boyes - Neurotoxicants
  Pattys Toxicology: author William K Boyes
 • H336 - May cause drowsiness or dizziness [Specific target organ toxicity - Single exposure - Category 3]
  GHS - Korea
  Republic of Korea - National Institute of Environmental Research (NIER)
 • H336 - May cause drowsiness or dizziness (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure; Narcotic effects - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Ung Thư

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • (1999) Data are inadequate for an assessment of human carcinogenic potential
  US EPA - IRIS Carcinogens
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Group 3 - Agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans
  IARC
  International Agency for Research on Cancer, World Health Organization (IARC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Rối Loạn Nội Tiết

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Potential Endocrine Disruptor
  TEDX - Potential Endocrine Disruptors
  The Endocrine Disruption Exchange (TEDX)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dị Tật Bẩm Sinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Pregnancy Risk Group D
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organ toxicity - Repeated exposure - Category 1]
  GHS - Korea
  Republic of Korea - National Institute of Environmental Research (NIER)
 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organs/systemic toxicity following repeated exposure - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H370 - Causes damage to organs [Specific target organs/systemic toxicity following single exposure - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H335 - May cause respiratory irritation [Specific target organ toxicity - single exposure; Respiratory tract irritation - Category 3]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H335 - May cause respiratory irritation (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure; Respiratory tract irritation - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure (unverified) [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Specific target organ toxicity - repeated exposure category 2
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Reproductive toxicity category 2
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)
 • H360 - May damage fertility or the unborn child [Toxic to reproduction - Category 1B]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H360 - Suspected of / May damage fertility and/or the unborn child (unverified) [Reproductive toxicity - Category 1A or 1B]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.
Dễ Cháy, priority yellow
Dễ Cháy – Dễ dàng bắt lửa và có khả năng cháy nhanh.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • HAPs subject to the Clean Air Act
  US EPA - Hazardous Air Pollutants
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Candidate Chemical List
  CA SCP - Candidate Chemicals
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Antimicrobials
  GSPI - Six Classes of Problematic Chemicals
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Some Solvents
  GSPI - Six Classes of Problematic Chemicals
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Chemicals of High Concern
  MDH - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Minnesota Department of Public Health
 • ZDHC - MRSL v1.1 for Textiles and Synthetic Leather Processing
  ZDHC - MRSL v1.1
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • Tier 1 “Do Not Use Chemicals” for Everyone
  Campaign for Safe Cosmetics’ Red List of Chemicals of Concern
  Campaign for Safe Cosmetics
 • Limit of harmful substances in industrial protective coatings (GB 30981-2020)
  China's limit standard for volatile organic compounds
  State Administration for Market Regulation - Standardization Administration of China
 • Limit standard for volatile organic compounds content in adhesives (GB 33372-2020)
  China's limit standard for volatile organic compounds
  State Administration for Market Regulation - Standardization Administration of China
 • Limit standard for volatile organic compounds content in printing inks (GB 38507-2020)
  China's limit standard for volatile organic compounds
  State Administration for Market Regulation - Standardization Administration of China
 • Limit standard for volatile organic compounds content in cleaning agents (GB 38508-2020)
  China's limit standard for volatile organic compounds
  State Administration for Market Regulation - Standardization Administration of China
 • Restrictions for Manufacturing Process
  Google Manufacturing Restricted Substances Specification (v1.3)
  Google
 • Reportable Chemicals
  MA Toxics Use Reduction Act (TURA) listed substances
  Massachusetts Department of Environmental Protection
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL) - TIER 3
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • Target Priority Chemicals List (TPCL)
  Target Corp - Target Priority Chemicals List (TPCL)
  Target Corporation
 • ZDHC - MRSL v2.0
  ZDHC - MRSL v2.0
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • FPF Priority Substance List from FCCdb
  FPF Priority Substance List from FCCdb
  Food Packaging Forum
 • Food Packaging Forum Priority Substances List
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Reportable Substances and Future Restrictions in Manufacturing Processes
  Apple Regulated Substances Specification - Restrictions in Manufacturing Processes
  Apple Inc.
 • TSCA Chemical Substance Inventory - Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) Version 2.0
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) Version 2.0
  GreenScreen Certified Standard for Firefighting Foam RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) Version 2.0
  GreenScreen Certified Standard for Textile Chemicals RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) Version 2.0
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dễ Cháy

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  GHS - Korea
  Republic of Korea - National Institute of Environmental Research (NIER)
 • Class B2 - Flammable liquids
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • Flammable liquids category 3
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)
 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  GHS - Malaysia
  Malaysia Department of Occupational Safety and Health
 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H226 - Flammable liquid and vapour (unverified) [Flammable liquids - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H225 - Highly flammable liquid and vapour (unverified) [Flammable liquids - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Xylene Compounds » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Extended Red List substance to reduce in Living Building Challenge projects
  Living Building Challenge 2.1 - Red List of Materials & Chemicals (retired in 2014)
  International Living Future Institute (ILFI)
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Một lần phơi nhiễm cũng có thể dẫn đến tổn hại sinh học nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tác Hại Lâu Dài đối Với Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tác hại không thể đảo ngược đối với cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H401 - Toxic to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?

Làm thế nào tôi dễ bị tiếp xúc với hóa chất này?

Có hại khi tiếp xúc với da
Tiếp xúc xới da
Có hại nếu hít phải
Hít Phải

Làm thế nào tôi có thể bảo vệ bản thân khỏi tiếp xúc với hóa chất này tại nơi làm việc?

gloves
Xử lý với găng tay
respirator
Mặt Nạ Phòng Độc