Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

Styrene

CAS: 100-42-5

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Kích ứng Da, priority yellow
Kích ứng Da – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho da.
Kích ứng Mắt, priority yellow
Kích ứng Mắt – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho mắt.
Độc Đối Với Con Người Và Các Loài Động Vật, priority yellow
Độc Đối Với Con Người và Các Loài Động Vật – Có thể gây tử vong cho người và các động vật có vú khác khi tiếp xúc, nuốt hoặc hít phải.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Kích Hoạt Hen Suyễn , priority yellow
Kích Hoạt Hen Suyễn – Có thể dẫn đến độ nhạy cao, kết quả là kích hoạt hen suyễn, viêm mũi hoặc viêm xoang hoặc các phản ứng dị ứng khác trong hệ hô hấp với số lượng nhỏ.
Tác Hại Đối Với Não/hệ Thần Kinh, priority gray
Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh – Có thể gây tổn thương hệ thần kinh bao gồm não bộ.
Ung Thư, priority red
Ung Thư – Có thể gây ra hoặc làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
Rối Loạn Nội Tiết, priority orange
Rối Loạn Nội Tiết – Có thể can thiệp vào quá trình giao tiếp hoocmôn giữa các tế bào kiểm soát sự trao đổi chất trong cơ thể, phát triển, tăng trưởng, sinh sản và hành vi (hệ nội tiết).
Dị Tật Bẩm Sinh, priority gray
Dị Tật Bẩm Sinh – Có thể gây hại cho thai nhi bao gồm dị tật bẩm sinh, nhẹ cân và xuất hiện các khiếm khuyết về sinh học hoặc hành vi khi trẻ lớn lên.
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản, priority gray
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản – Có thể phá hủy hệ thống sinh sản ở nam và nữ giới, thay đổi sự phát triển, hành vi hoặc chức năng tình dục, làm giảm khả năng sinh sản hoặc gây sảy thai.
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe, priority orange
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe – Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc hoặc nuốt phải.
Ung Thư Vú, priority gray
Ung Thư Vú – Được cho là làm tăng khối u tuyến vú ở động vật.
Hư Hại Gen, priority orange
Hư Hại Gen – Có thể gây ra hoặc làm tăng tỷ lệ đột biến, tạo ra những biến đổi vật chất di truyền trong tế bào.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Kích Hoạt Hen Suyễn

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Asthmagen (A) - expert listed pending AEOC review
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)
 • Asthmagen (Rs) - sensitizer-induced
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)
 • Asthma - allergen, sensitizer - limited evidence
  CHE - Toxicant Database
  Collaborative on Health and the Environment (CHE)
 • Agent Causing Occupational Asthma
  Quebec CSST - Asthma Agents
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Neurotoxic
  G&L - Neurotoxic Chemicals
  Lancet: authors Philippe Grandjean & Phil Landrigan
 • Neurotoxic
  Boyes - Neurotoxicants
  Pattys Toxicology: author William K Boyes
 • H336 - May cause drowsiness or dizziness [Specific target organ toxicity - single exposure; Narcotic effects - Category 3]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Ung Thư

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Group 2A - Agent is probably Carcinogenic to humans
  IARC
  International Agency for Research on Cancer, World Health Organization (IARC)
 • Carcinogen
  CA EPA - Prop 65
  California Environmental Protection Agency (CA EPA)
 • Reasonably Anticipated to be Human Carcinogen
  US NIH - Report on Carcinogens
  US Department of Health & Human Services - National Institutes of Health (US NIH)
 • Carcinogen Group 5 - Genotoxic carcinogen with very slight risk under MAK/BAT levels
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
 • Carcinogenicity category 2
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)
 • Possible carcinogen - TSCA Criteria met
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • H351 - Suspected of causing cancer (unverified) [Carcinogenicity - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Rối Loạn Nội Tiết

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Category 1 - In vivo evidence of Endocrine Disruption Activity
  EU - Priority Endocrine Disruptors
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Endocrine Disruption
  ChemSec - SIN List
  ChemSec, The International Chemical Secretariat
 • Potential Endocrine Disruptor
  TEDX - Potential Endocrine Disruptors
  The Endocrine Disruption Exchange (TEDX)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dị Tật Bẩm Sinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Insufficient Evidence for a Conclusion - Developmental Toxicity
  US NIH - Reproductive & Developmental Monographs
  US Department of Health & Human Services - National Institutes of Health (US NIH)
 • H361d - Suspected of damaging the unborn child [Reproductive toxicity - Category 2]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Pregnancy Risk Group C
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
 • H361d - Suspected of damaging the unborn child [Reproductive toxicity - Category 2]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H361 - Suspected of damaging fertility or the unborn child (unverified) [Reproductive toxicity - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Clear Evidence of no Adverse Effects - Reproductive Toxicity
  US NIH - Reproductive & Developmental Monographs
  US Department of Health & Human Services - National Institutes of Health (US NIH)
 • Reproductive toxicity category 2
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)
 • H360 - May damage fertility or the unborn child [Toxic to reproduction - Category 1A]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H360 - May damage fertility or the unborn child [Toxic to reproduction - Category 1B]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Reproductive Toxicity - Category 2
  EU - Annex VI CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 1]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organs/systemic toxicity following repeated exposure - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H370 - Causes damage to organs [Specific target organs/systemic toxicity following single exposure - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H335 - May cause respiratory irritation [Specific target organ toxicity - single exposure; Respiratory tract irritation - Category 3]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 1]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H335 - May cause respiratory irritation (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure; Respiratory tract irritation - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure (unverified) [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 1]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Specific target organ toxicity - repeated exposure category 1
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Ung Thư Vú

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Chemicals that increased mammary gland tumors in animal studies
  Silent Spring - Breast Cancer Chemicals
  Silent Spring Institute

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Hư Hại Gen

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Germ cell mutagenicity category 2
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)
 • H341 - Suspected of causing genetic defects [Germ cell mutagenicity - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H341 - Suspected of causing genetic defects [Germ cell mutagenicity - Category 2]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia

[79637-11-9] Styrene (primary Casrn Is 100-42-5) » Hư Hại Gen

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Muta. 2; H341 - Suspected of causing genetic defects (modeled)
  DK-EPA - Danish Advisory List
  Danish Environmental Protection Agency (DK-EPA)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.
Dễ Cháy, priority yellow
Dễ Cháy – Dễ dàng bắt lửa và có khả năng cháy nhanh.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Cancer causing substances subject to workplace management or avoidance
  US OSHA - Carcinogens
  US Department of Labor
 • HAPs subject to the Clean Air Act
  US EPA - Hazardous Air Pollutants
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Precautionary list of substances recommended for avoidance
  P&W - Precautionary List
  Perkins+Will (P+W)
 • Chemicals of high concern
  SCHF - Hazardous 100
  Safer Chemicals, Healthy Families (SCHF)
 • Priority Asthmagen to Avoid
  HBN - Priority Asthmagens
  Healthy Building Network (HBN)
 • Candidate Chemical List
  CA SCP - Candidate Chemicals
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • V3 2014 Substance of Concern List
  BIFMA - e3/level Annex B list of chemicals
  Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA)
 • Some Solvents
  GSPI - Six Classes of Problematic Chemicals
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Chemicals of High Concern
  ME DEP - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Maine Department of Environmental Protection
 • Chemicals of High Concern
  MDH - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Minnesota Department of Public Health
 • Chemicals of High Concern to Children
  WA DoE - Chemicals of High Concern to Children
  Washington State Department of Ecology (WA DOE)
 • Annex II - Prohibited Substances
  EU - Cosmetics Regulation
  European Union / European Commission (EU EC)
 • CoHC List (non SVHC)
  CPA - Chemical Footprint
  Clean Production Action (CPA)
 • Children's Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • 2019 Substance of Concern List
  BIFMA - e3/level Annex B list of chemicals
  Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA)
 • Tier 1 “Do Not Use Chemicals” for Everyone
  Campaign for Safe Cosmetics’ Red List of Chemicals of Concern
  Campaign for Safe Cosmetics
 • Restricted Chemicals - see Credo for potential source/use restrictions
  Credo Beauty's Restricted Substance List
  Credo
 • Limit standard for volatile organic compounds content in printing inks (GB 38507-2020)
  China's limit standard for volatile organic compounds
  State Administration for Market Regulation - Standardization Administration of China
 • Chemicals of High Concern to Children
  Vermont Chemicals of High Concern to Children
  Vermont Environmental Health Division
 • Reportable Chemicals
  MA Toxics Use Reduction Act (TURA) listed substances
  Massachusetts Department of Environmental Protection
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL) - TIER 2
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • FSAP Food Packaging Product Stewardship Considerations
  FSAP Food Packaging Product Stewardship Considerations
  Food Safety Alliance for Packaging (FSAP)
 • FPF Priority Substance List from FCCdb
  FPF Priority Substance List from FCCdb
  Food Packaging Forum
 • Other Chemicals of Concern
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Food Packaging Forum Priority Substances List
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • TSCA Chemical Substance Inventory - Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • GADSL Declarable Substances - Information is being collected for a non-regulatory purpose (D/FI)
  Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)
  Global Automotive Stakeholder Group (GASG)
 • GreenScreen List Translator LT-1
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Tier 1 “Do Not Use” Chemicals of Greater Concern for Black Women
  Campaign for Safe Cosmetics’ Red List of Chemicals of Concern
  Campaign for Safe Cosmetics
 • Potential ACUTE health effects (sudden or short-term)
  OR OHA - High Priority Chemicals of Concern for Children's Health (HPCCCH)
  Oregon Health Authority
 • Potential CHRONIC health effects (over time or long-term)
  OR OHA - High Priority Chemicals of Concern for Children's Health (HPCCCH)
  Oregon Health Authority

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dễ Cháy

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Class B2 - Flammable liquids
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • Flammable liquids category 3
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)
 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  GHS - Malaysia
  Malaysia Department of Occupational Safety and Health
 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H226 - Flammable liquid and vapour (unverified) [Flammable liquids - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Một lần phơi nhiễm cũng có thể dẫn đến tổn hại sinh học nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tác Hại Lâu Dài đối Với Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tác hại không thể đảo ngược đối với cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tích Lũy Sinh Học, priority gray
Tích Lũy Sinh Học – Tích lũy trong các sinh vật, nồng độ tăng cao khi nó di chuyển lên bậc cao hơn trong chuỗi thức ăn.
Dai Dẳng, priority gray
Dai Dẳng – Không phân hủy dễ dàng từ các quá trình tự nhiên.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H400 - Very toxic to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Hazardous to the aquatic environment - acute category 1
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tích Lũy Sinh Học

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Low bioaccumulation potential - TSCA Criteria met
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dai Dẳng

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Low environmental persistence - TSCA Criteria met
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?

Làm thế nào tôi dễ bị tiếp xúc với hóa chất này?

Gây kích ứng da
Tiếp xúc xới da
Gây kích ứng nặng cho mắt
Tiếp xúc với mắt
Có hại nếu hít phải
Hít Phải

Làm thế nào tôi có thể bảo vệ bản thân khỏi tiếp xúc với hóa chất này tại nơi làm việc?

gloves
Xử lý với găng tay
glasses
Kính bảo hộ
respirator
Mặt Nạ Phòng Độc