Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

Methyl alcohol

CAS: 67-56-1

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Độc Đối Với Con Người Và Các Loài Động Vật, priority yellow
Độc Đối Với Con Người và Các Loài Động Vật – Có thể gây tử vong cho người và các động vật có vú khác khi tiếp xúc, nuốt hoặc hít phải.
Kích ứng Mắt, priority orange
Kích ứng Mắt – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho mắt.
Kích ứng Da, priority gray
Kích ứng Da – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho da.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Tác Hại Đối Với Não/hệ Thần Kinh, priority gray
Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh – Có thể gây tổn thương hệ thần kinh bao gồm não bộ.
Dị Tật Bẩm Sinh, priority red
Dị Tật Bẩm Sinh – Có thể gây hại cho thai nhi bao gồm dị tật bẩm sinh, nhẹ cân và xuất hiện các khiếm khuyết về sinh học hoặc hành vi khi trẻ lớn lên.
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản, priority gray
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản – Có thể phá hủy hệ thống sinh sản ở nam và nữ giới, thay đổi sự phát triển, hành vi hoặc chức năng tình dục, làm giảm khả năng sinh sản hoặc gây sảy thai.
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe, priority orange
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe – Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc hoặc nuốt phải.
Rối Loạn Nội Tiết, priority orange
Rối Loạn Nội Tiết – Có thể can thiệp vào quá trình giao tiếp hoocmôn giữa các tế bào kiểm soát sự trao đổi chất trong cơ thể, phát triển, tăng trưởng, sinh sản và hành vi (hệ nội tiết).

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Neurotoxic
  G&L - Neurotoxic Chemicals
  Lancet: authors Philippe Grandjean & Phil Landrigan

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dị Tật Bẩm Sinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Developmental toxicity
  CA EPA - Prop 65
  California Environmental Protection Agency (CA EPA)
 • Clear Evidence of Adverse Effects - Developmental Toxicity
  US NIH - Reproductive & Developmental Monographs
  US Department of Health & Human Services - National Institutes of Health (US NIH)
 • Pregnancy Risk Group C
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Insufficient Evidence for a Conclusion - Reproductive Toxicity
  US NIH - Reproductive & Developmental Monographs
  US Department of Health & Human Services - National Institutes of Health (US NIH)
 • Reproductive toxicity category 2
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)
 • H360 - May damage fertility or the unborn child [Toxic to reproduction - Category 1B]
  GHS - Japan
  Government of Japan

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H370 - Causes damage to organs [Specific target organ toxicity - single exposure - Category 1]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H370 - Causes damage to organs [Specific target organ toxicity - Single exposure - Category 1]
  GHS - Korea
  Republic of Korea - National Institute of Environmental Research (NIER)
 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organs/systemic toxicity following repeated exposure - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H370 - Causes damage to organs [Specific target organs/systemic toxicity following single exposure - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H370 - Causes damage to organs [Specific target organ toxicity - single exposure - Category 1]
  GHS - Malaysia
  Malaysia Department of Occupational Safety and Health
 • H370 - Causes damage to organs [Specific target organ toxicity - single exposure - Category 1]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H371 - May cause damage to organs (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H370 - Causes damage to organs (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure - Category 1]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Specific target organ toxicity - repeated exposure category 1
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Rối Loạn Nội Tiết

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Potential Endocrine Disruptor
  TEDX - Potential Endocrine Disruptors
  The Endocrine Disruption Exchange (TEDX)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.
Dễ Cháy, priority orange
Dễ Cháy – Dễ dàng bắt lửa và có khả năng cháy nhanh.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • HAPs subject to the Clean Air Act
  US EPA - Hazardous Air Pollutants
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Candidate Chemical List
  CA SCP - Candidate Chemicals
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • V3 2014 Substance of Concern List
  BIFMA - e3/level Annex B list of chemicals
  Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA)
 • Some Solvents
  GSPI - Six Classes of Problematic Chemicals
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Substances restricted under REACH
  EU - REACH Annex XVII non-CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Ingredients that are Restricted for Use in Cosmetic Products
  Health Canada - Cosmetic Ingredient Hotlist
  Health Canada
 • Chemicals of High Concern
  MDH - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Minnesota Department of Public Health
 • CoHC List (non SVHC)
  CPA - Chemical Footprint
  Clean Production Action (CPA)
 • Formulated Consumer Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • 2019 Substance of Concern List
  BIFMA - e3/level Annex B list of chemicals
  Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA)
 • Annex III - Restricted Substances
  EU - Cosmetics Regulation
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Tier 1 “Do Not Use Chemicals” for Everyone
  Campaign for Safe Cosmetics’ Red List of Chemicals of Concern
  Campaign for Safe Cosmetics
 • Priority Chemicals
  CEPN - Chemicals Prioritized for Elimination or Substitution
  Clean Electronics Production Network
 • Limit of harmful substances in industrial protective coatings (GB 30981-2020)
  China's limit standard for volatile organic compounds
  State Administration for Market Regulation - Standardization Administration of China
 • Restrictions for Manufacturing Process
  Google Manufacturing Restricted Substances Specification (v1.3)
  Google
 • Reportable Chemicals
  MA Toxics Use Reduction Act (TURA) listed substances
  Massachusetts Department of Environmental Protection
 • Cosmetics & Personal Care Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL) - TIER 2
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • ZDHC - MRSL v2.0 Candidate List
  ZDHC - MRSL v2.0
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • FSAP Food Packaging Product Stewardship Considerations
  FSAP Food Packaging Product Stewardship Considerations
  Food Safety Alliance for Packaging (FSAP)
 • FPF Priority Substance List from FCCdb
  FPF Priority Substance List from FCCdb
  Food Packaging Forum
 • Methanol
  GreenScreen Certified Standard for Cleaners & Degreasers RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Food Packaging Forum Priority Substances List
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Restrictions in Manufacturing Processes
  Apple Regulated Substances Specification - Restrictions in Manufacturing Processes
  Apple Inc.
 • Reportable Substances and Future Restrictions in Manufacturing Processes
  Apple Regulated Substances Specification - Restrictions in Manufacturing Processes
  Apple Inc.
 • TSCA Chemical Substance Inventory - Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • GADSL Declarable or Prohibited Substances (D/P)
  Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)
  Global Automotive Stakeholder Group (GASG)
 • GreenScreen List Translator LT-1
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dễ Cháy

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H225 - Highly flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 2]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H225 - Highly flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 2]
  GHS - Korea
  Republic of Korea - National Institute of Environmental Research (NIER)
 • Class B2 - Flammable liquids
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • Flammable liquids category 2
  GHS - New Zealand
  New Zealand Environmental Protection Authority (NZ EPA)
 • H225 - Highly flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H225 - Highly flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 2]
  GHS - Malaysia
  Malaysia Department of Occupational Safety and Health
 • H225 - Highly flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 2]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H225 - Highly flammable liquid and vapour (unverified) [Flammable liquids - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Dai Dẳng, priority red
Dai Dẳng – Không phân hủy dễ dàng từ các quá trình tự nhiên.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dai Dẳng

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Persistent
  EC - CEPA DSL
  Environment Canada & Health Canada (EC)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?

Làm thế nào tôi dễ bị tiếp xúc với hóa chất này?

Bị ngộ độc nếu nuốt phải
Nuốt Phải
Độc hại khi tiếp xúc với da
Tiếp xúc xới da
Bị ngộ độc nếu hít phải
Hít Phải

Làm thế nào tôi có thể bảo vệ bản thân khỏi tiếp xúc với hóa chất này tại nơi làm việc?

gloves
Xử lý với găng tay
respirator
Mặt Nạ Phòng Độc