Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

Formaldehyde

CAS: 50-00-0

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Độc Đối Với Con Người Và Các Loài Động Vật, priority yellow
Độc Đối Với Con Người và Các Loài Động Vật – Có thể gây tử vong cho người và các động vật có vú khác khi tiếp xúc, nuốt hoặc hít phải.
Kích ứng Da, priority orange
Kích ứng Da – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho da.
Kích ứng Mắt, priority yellow
Kích ứng Mắt – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho mắt.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Kích Hoạt Hen Suyễn , priority yellow
Kích Hoạt Hen Suyễn – Có thể dẫn đến độ nhạy cao, kết quả là kích hoạt hen suyễn, viêm mũi hoặc viêm xoang hoặc các phản ứng dị ứng khác trong hệ hô hấp với số lượng nhỏ.
Ung Thư, priority red
Ung Thư – Có thể gây ra hoặc làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
Nhạy Cảm Với Da, priority yellow
Nhạy cảm với Da – Có thể dẫn đến phản ứng dị ứng trên da.
Hư Hại Gen, priority orange
Hư Hại Gen – Có thể gây ra hoặc làm tăng tỷ lệ đột biến, tạo ra những biến đổi vật chất di truyền trong tế bào.
Rối Loạn Nội Tiết, priority orange
Rối Loạn Nội Tiết – Có thể can thiệp vào quá trình giao tiếp hoocmôn giữa các tế bào kiểm soát sự trao đổi chất trong cơ thể, phát triển, tăng trưởng, sinh sản và hành vi (hệ nội tiết).
Dị Tật Bẩm Sinh, priority orange
Dị Tật Bẩm Sinh – Có thể gây hại cho thai nhi bao gồm dị tật bẩm sinh, nhẹ cân và xuất hiện các khiếm khuyết về sinh học hoặc hành vi khi trẻ lớn lên.
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe, priority orange
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe – Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc hoặc nuốt phải.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Kích Hoạt Hen Suyễn

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Asthmagen (A) - expert listed pending AEOC review
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)
 • Asthmagen (G) - generally accepted
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)
 • H334 - May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled [Respiratory sensitizer - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Asthma - allergen, sensitizer - good evidence
  CHE - Toxicant Database
  Collaborative on Health and the Environment (CHE)
 • Agent Causing Occupational Asthma
  Quebec CSST - Asthma Agents
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Ung Thư

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • (1986) Group B1 - Probable human Carcinogen
  US EPA - IRIS Carcinogens
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Group 1 - Agent is Carcinogenic to humans
  IARC
  International Agency for Research on Cancer, World Health Organization (IARC)
 • Carcinogen
  CA EPA - Prop 65
  California Environmental Protection Agency (CA EPA)
 • Occupational Carcinogen
  US CDC - Occupational Carcinogens
  US Centers for Disease Control (US CDC)
 • Known to be a human Carcinogen
  US NIH - Report on Carcinogens
  US Department of Health & Human Services - National Institutes of Health (US NIH)
 • H350 - May cause cancer [Carcinogenicity - Category 1A or 1B]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Carcinogens: Category 1B
  EU - REACH Annex XVII CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Carcinogen Group 4 - Non-genotoxic carcinogen with low risk under MAK/BAT levels
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
 • H350 - May cause cancer [Carcinogenicity - Category 1]
  GHS - Korea
  Republic of Korea - National Institute of Environmental Research (NIER)
 • Carcinogen Category 1B - Presumed Carcinogen based on animal evidence
  EU - Annex VI CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H350 - May cause cancer [Carcinogenicity - Category 1A]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Known human carcinogen - TSCA Criteria met
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • H351 - Suspected of causing cancer [Carcinogenicity - Category 2]
  GHS - Malaysia
  Malaysia Department of Occupational Safety and Health
 • H350i - May cause cancer by inhalation [Carcinogenicity - Category 1A or 1B]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H351 - Suspected of causing cancer (unverified) [Carcinogenicity - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H350 - May cause cancer (unverified) [Carcinogenicity - Category 1A or 1B]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Nhạy cảm với Da

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H317 - May cause an allergic skin reaction [Skin sensitization - Category 1]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Sensitizing Substance Sh - Danger of skin sensitization
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
 • H317 - May cause an allergic skin reaction [Skin sensitization - Category 1]
  GHS - Korea
  Republic of Korea - National Institute of Environmental Research (NIER)
 • H317 - May cause an allergic skin reaction [Skin sensitization - Category 1]
  GHS - Malaysia
  Malaysia Department of Occupational Safety and Health
 • H317 - May cause an allergic skin reaction [Skin sensitization - Category 1]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H317 - May cause an allergic skin reaction [Skin Sensitization - Category 1A]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Potential Skin Allergens
  SCJ - Potential Skin Allergens
  SC Johnson
 • H317 - May cause an allergic skin reaction (unverified) [Skin sensitization - Category 1]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Hư Hại Gen

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H341 - Suspected of causing genetic defects [Germ cell mutagenicity - Category 2]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Mutagen - Category 2
  EU - Annex VI CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H341 - Suspected of causing genetic defects [Germ cell mutagenicity - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Germ Cell Mutagen 5
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
 • H341 - Suspected of causing genetic defects (unverified) [Germ cell mutagenicity - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Rối Loạn Nội Tiết

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Potential Endocrine Disruptor
  TEDX - Potential Endocrine Disruptors
  The Endocrine Disruption Exchange (TEDX)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dị Tật Bẩm Sinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Pregnancy Risk Group C
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organs/systemic toxicity following repeated exposure - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H370 - Causes damage to organs [Specific target organs/systemic toxicity following single exposure - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H335 - May cause respiratory irritation (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure; Respiratory tract irritation - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.
Dễ Cháy, priority orange
Dễ Cháy – Dễ dàng bắt lửa và có khả năng cháy nhanh.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Cancer causing substances subject to workplace management or avoidance
  US OSHA - Carcinogens
  US Department of Labor
 • HAPs subject to the Clean Air Act
  US EPA - Hazardous Air Pollutants
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Red List substance to avoid in Living Building Challenge V2.1 projects
  Living Building Challenge 2.1 - Red List of Materials & Chemicals (retired in 2014)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Precautionary list of substances recommended for avoidance
  P&W - Precautionary List
  Perkins+Will (P+W)
 • TSCA Work Plan chemical - ongoing chemical (risk) assessment
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Chemicals of high concern
  SCHF - Hazardous 100
  Safer Chemicals, Healthy Families (SCHF)
 • Priority Asthmagen to Avoid
  HBN - Priority Asthmagens
  Healthy Building Network (HBN)
 • Candidate Chemical List
  CA SCP - Candidate Chemicals
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Red List substances to avoid in Living Building Challenge V3 projects
  Living Building Challenge 3.0 - Red List of Materials & Chemicals (retiring December 31, 2024)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • V3 2014 Substance of Concern List
  BIFMA - e3/level Annex B list of chemicals
  Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA)
 • Antimicrobials
  GSPI - Six Classes Precautionary List
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Some Solvents
  GSPI - Six Classes Precautionary List
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Substances restricted under REACH
  EU - REACH Annex XVII non-CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Ingredients that are Restricted for Use in Cosmetic Products
  Health Canada - Cosmetic Ingredient Hotlist
  Health Canada
 • Priority Chemicals
  ME DEP - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Maine Department of Environmental Protection
 • Chemicals of High Concern
  MDH - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Minnesota Department of Public Health
 • Priority Chemicals
  MDH - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Minnesota Department of Public Health
 • Chemicals of High Concern to Children
  WA DoE - Chemicals of High Concern to Children
  Washington State Department of Ecology (WA DOE)
 • Prospective Red List substances to avoid in Living Building Challenge projects
  Living Building Challenge 3.0 - Red List of Materials & Chemicals (retiring December 31, 2024)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Annex II - Prohibited Substances
  EU - Cosmetics Regulation
  European Union / European Commission (EU EC)
 • CoHC List (non SVHC)
  CPA - Chemical Footprint
  Clean Production Action (CPA)
 • Children's Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Formulated Consumer Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Footwear, Apparel & Jewelry Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Red List substances to avoid in Living Building Challenge V3.1 projects
  Living Building Challenge 3.1 - Red List of Materials & Chemicals (retiring December 31, 2024)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Red List substances to avoid in Living Building Challenge V4.0 projects
  Living Building Challenge 4.0 - Red List of Materials & Chemicals - Effective April 1, 2024
  International Living Future Institute (ILFI)
 • High priority chemicals
  Sephora - High Priority Chemicals
  Sephora
 • 2019 Substance of Concern List
  BIFMA - e3/level Annex B list of chemicals
  Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA)
 • Tier 1 “Do Not Use Chemicals” for Everyone
  Campaign for Safe Cosmetics’ Red List of Chemicals of Concern
  Campaign for Safe Cosmetics
 • Prohibited Chemicals
  Credo Beauty's Restricted Substance List
  Credo
 • Declarable and Reference Substance Lists (DSL and RSL)
  IEC 62474 - Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry
  International Electrotechnical Commission
 • Limit standard for volatile organic compounds content in adhesives (GB 33372-2020)
  China's limit standard for volatile organic compounds
  State Administration for Market Regulation - Standardization Administration of China
 • Limit standard for volatile organic compounds content in cleaning agents (GB 38508-2020)
  China's limit standard for volatile organic compounds
  State Administration for Market Regulation - Standardization Administration of China
 • Chemicals of High Concern to Children
  Vermont Chemicals of High Concern to Children
  Vermont Environmental Health Division
 • Multiple Findings
  Cosmetic Ingredient Review (CIR)
  Cosmetic Ingredient Review (CIR)
 • Reportable Chemicals
  MA Toxics Use Reduction Act (TURA) listed substances
  Massachusetts Department of Environmental Protection
 • Cosmetics & Personal Care Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL) - TIER 2
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • Substances of Very High Concern (RIVM ZZS)
  Substances of Very High Concern (RIVM ZZS)
  The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
 • Substances Restricted in Toys
  The Toy Safety Directive
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Miscellaneous
  American Apparel and Footwear Association Restricted Substance List (AAFA RSL)
  American Apparel and Footwear Association
 • Target Priority Chemicals List (TPCL)
  Target Corp - Target Priority Chemicals List (TPCL)
  Target Corporation
 • ZDHC - MRSL v2.0 Candidate List
  ZDHC - MRSL v2.0
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • FSAP Food Packaging Product Stewardship Considerations
  FSAP Food Packaging Product Stewardship Considerations
  Food Safety Alliance for Packaging (FSAP)
 • FPF Priority Substance List from FCCdb
  FPF Priority Substance List from FCCdb
  Food Packaging Forum
 • Food Packaging Forum Priority Substances List
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Reportable Substances and Future Restrictions in Manufacturing Processes
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • TSCA Commercially Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Formaldehyde
  AFIRM Packaging RSL
  The Apparel and Footwear International RSL Management Group (AFIRM)
 • GADSL Declarable or Prohibited Substances (D/P)
  Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)
  Global Automotive Stakeholder Group (GASG)
 • GreenScreen LT-1 (based on 2018 Chemical Footprint Project)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Tier 1 “Do Not Use” Chemicals of Greater Concern for Black Women
  Campaign for Safe Cosmetics’ Red List of Chemicals of Concern
  Campaign for Safe Cosmetics
 • Potential ACUTE health effects (sudden or short-term)
  OR OHA - High Priority Chemicals of Concern for Children's Health (HPCCCH)
  Oregon Health Authority
 • Potential CHRONIC health effects (over time or long-term)
  OR OHA - High Priority Chemicals of Concern for Children's Health (HPCCCH)
  Oregon Health Authority
 • Restricted Substances in Products
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • Reportable Substances and Future Restrictions in Products
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • DSL-all
  EC - CEPA DSL
  Environment Canada & Health Canada (EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dễ Cháy

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H220 - Extremely flammable gas [Flammable gases - Category 1]
  GHS - Korea
  Republic of Korea - National Institute of Environmental Research (NIER)
 • Class B1 - Flammable gases
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • Class B3 - Combustible liquids
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • H220 - Extremely flammable gas [Flammable gases - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H221 - Flammable gas (unverified) [Flammable gases - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H226 - Flammable liquid and vapour (unverified) [Flammable liquids - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Antimicrobials » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Antimicrobials (Surface Pathogens)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Antimicrobials (Surface Pathogens)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Một lần phơi nhiễm cũng có thể dẫn đến tổn hại sinh học nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tác Hại Lâu Dài đối Với Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority yellow
Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tác hại không thể đảo ngược đối với cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tích Lũy Sinh Học, priority gray
Tích Lũy Sinh Học – Tích lũy trong các sinh vật, nồng độ tăng cao khi nó di chuyển lên bậc cao hơn trong chuỗi thức ăn.
Dai Dẳng, priority gray
Dai Dẳng – Không phân hủy dễ dàng từ các quá trình tự nhiên.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H401 - Toxic to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H401 - Aquatic Acute 2 - Toxic to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 2]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 3]
  GHS - Japan
  Government of Japan

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tích Lũy Sinh Học

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Low bioaccumulation potential - TSCA Criteria met
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dai Dẳng

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Low environmental persistence - TSCA Criteria met
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?

Làm thế nào tôi dễ bị tiếp xúc với hóa chất này?

Bị ngộ độc nếu nuốt phải
Nuốt Phải
Độc hại khi tiếp xúc với da
Tiếp xúc xới da
Bị ngộ độc nếu hít phải
Hít Phải

Làm thế nào tôi có thể bảo vệ bản thân khỏi tiếp xúc với hóa chất này tại nơi làm việc?

gloves
Xử lý với găng tay
suit
Quần áo bảo hộ
respirator
Mặt Nạ Phòng Độc