Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

Ethylbenzene

CAS: 100-41-4

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Độc Đối Với Con Người Và Các Loài Động Vật, priority orange
Độc Đối Với Con Người và Các Loài Động Vật – Có thể gây tử vong cho người và các động vật có vú khác khi tiếp xúc, nuốt hoặc hít phải.
Kích ứng Mắt, priority yellow
Kích ứng Mắt – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho mắt.
Kích ứng Da, priority yellow
Kích ứng Da – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho da.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Kích Hoạt Hen Suyễn , priority yellow
Kích Hoạt Hen Suyễn – Có thể dẫn đến độ nhạy cao, kết quả là kích hoạt hen suyễn, viêm mũi hoặc viêm xoang hoặc các phản ứng dị ứng khác trong hệ hô hấp với số lượng nhỏ.
Ung Thư, priority gray
Ung Thư – Có thể gây ra hoặc làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe, priority yellow
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe – Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc hoặc nuốt phải.
Rối Loạn Nội Tiết, priority orange
Rối Loạn Nội Tiết – Có thể can thiệp vào quá trình giao tiếp hoocmôn giữa các tế bào kiểm soát sự trao đổi chất trong cơ thể, phát triển, tăng trưởng, sinh sản và hành vi (hệ nội tiết).
Nhạy Cảm Với Da, priority orange
Nhạy cảm với Da – Có thể dẫn đến phản ứng dị ứng trên da.
Dị Tật Bẩm Sinh, priority orange
Dị Tật Bẩm Sinh – Có thể gây hại cho thai nhi bao gồm dị tật bẩm sinh, nhẹ cân và xuất hiện các khiếm khuyết về sinh học hoặc hành vi khi trẻ lớn lên.
Tác Hại Đối Với Não/hệ Thần Kinh, priority gray
Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh – Có thể gây tổn thương hệ thần kinh bao gồm não bộ.
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản, priority orange
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản – Có thể phá hủy hệ thống sinh sản ở nam và nữ giới, thay đổi sự phát triển, hành vi hoặc chức năng tình dục, làm giảm khả năng sinh sản hoặc gây sảy thai.

Nguồn dữ liệu

Chromium Compounds » Kích Hoạt Hen Suyễn

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Asthmagen (A) - expert listed pending AEOC review
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)
 • Asthmagen (Rs) - sensitizer-induced
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Ung Thư

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • (1986) Group D - Not classifiable as to human carcinogenicity
  US EPA - IRIS Carcinogens
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Group 2B - Possibly carcinogenic to humans
  IARC
  International Agency for Research on Cancer, World Health Organization (IARC)
 • Carcinogen
  CA EPA - Prop 65
  California Environmental Protection Agency (CA EPA)
 • Carcinogen Group 4 - Non-genotoxic carcinogen with low risk under MAK/BAT levels
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
 • Carcinogenicity category 2
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)
 • H351 - Suspected of causing cancer [Carcinogenicity - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Possible carcinogen - TSCA Criteria met
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • H351 - Suspected of causing cancer (unverified) [Carcinogenicity - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 2]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organs/systemic toxicity following repeated exposure - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 2]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H335 - May cause respiratory irritation (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure; Respiratory tract irritation - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure (unverified) [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H335 - May cause respiratory irritation [Specific target organ toxicity - Single exposure - Category 3]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Specific target organ toxicity - repeated exposure category 2
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Rối Loạn Nội Tiết

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Potential Endocrine Disruptor
  TEDX - Potential Endocrine Disruptors
  The Endocrine Disruption Exchange (TEDX)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dị Tật Bẩm Sinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Pregnancy Risk Group C
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Neurotoxic
  Boyes - Neurotoxicants
  Pattys Toxicology: author William K Boyes
 • H336 - May cause drowsiness or dizziness (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure; Narcotic effects - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Reproductive toxicity category 2
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)
 • H360 - May damage fertility or the unborn child [Toxic to reproduction - Category 1B]
  GHS - Japan
  Government of Japan

Chromium (iii) Compounds » Nhạy cảm với Da

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Sensitizing Substance Sh - Danger of skin sensitization
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.
Dễ Cháy, priority orange
Dễ Cháy – Dễ dàng bắt lửa và có khả năng cháy nhanh.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Cancer causing substances subject to workplace management or avoidance
  US OSHA - Carcinogens
  US Department of Labor
 • HAPs subject to the Clean Air Act
  US EPA - Hazardous Air Pollutants
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Extended Red List substance to reduce in Living Building Challenge projects
  Living Building Challenge 2.1 - Red List of Materials & Chemicals (retired in 2014)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Chemicals of high concern
  SCHF - Hazardous 100
  Safer Chemicals, Healthy Families (SCHF)
 • Candidate Chemical List
  CA SCP - Candidate Chemicals
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • V3 2014 Substance of Concern List
  BIFMA - e3/level Annex B list of chemicals
  Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA)
 • Some Solvents
  GSPI - Six Classes Precautionary List
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Chemicals of High Concern
  MDH - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Minnesota Department of Public Health
 • Chemicals of High Concern to Children
  WA DoE - Chemicals of High Concern to Children
  Washington State Department of Ecology (WA DOE)
 • CoHC List (non SVHC)
  CPA - Chemical Footprint
  Clean Production Action (CPA)
 • 2019 Substance of Concern List
  BIFMA - e3/level Annex B list of chemicals
  Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA)
 • Limit standard for volatile organic compounds content in printing inks (GB 38507-2020)
  China's limit standard for volatile organic compounds
  State Administration for Market Regulation - Standardization Administration of China
 • Limit standard for volatile organic compounds content in cleaning agents (GB 38508-2020)
  China's limit standard for volatile organic compounds
  State Administration for Market Regulation - Standardization Administration of China
 • Restrictions for Manufacturing Process
  Google Manufacturing Restricted Substances Specification (v1.3)
  Google
 • Chemicals of High Concern to Children
  Vermont Chemicals of High Concern to Children
  Vermont Environmental Health Division
 • Reportable Chemicals
  MA Toxics Use Reduction Act (TURA) listed substances
  Massachusetts Department of Environmental Protection
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL) - TIER 2
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • ZDHC - MRSL v2.0 Candidate List
  ZDHC - MRSL v2.0
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • FSAP Food Packaging Product Stewardship Considerations
  FSAP Food Packaging Product Stewardship Considerations
  Food Safety Alliance for Packaging (FSAP)
 • FPF Priority Substance List from FCCdb
  FPF Priority Substance List from FCCdb
  Food Packaging Forum
 • Food Packaging Forum Priority Substances List
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Reportable Substances and Future Restrictions in Manufacturing Processes
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • TSCA Commercially Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • GADSL Declarable Substances - Information is being collected for a non-regulatory purpose (D/FI)
  Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)
  Global Automotive Stakeholder Group (GASG)
 • GreenScreen LT-1 (based on 2018 Chemical Footprint Project)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Potential ACUTE health effects (sudden or short-term)
  OR OHA - High Priority Chemicals of Concern for Children's Health (HPCCCH)
  Oregon Health Authority
 • Potential CHRONIC health effects (over time or long-term)
  OR OHA - High Priority Chemicals of Concern for Children's Health (HPCCCH)
  Oregon Health Authority
 • Reportable Substances and Future Restrictions in Products
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • 2nd Round Priority Chemicals
  CEPN - Chemicals Prioritized for Elimination or Substitution
  Clean Electronics Production Network
 • DSL-all
  EC - CEPA DSL
  Environment Canada & Health Canada (EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dễ Cháy

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H225 - Highly flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 2]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Class B2 - Flammable liquids
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • Flammable liquids category 2
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)
 • H225 - Highly flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H225 - Highly flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 2]
  GHS - Malaysia
  Malaysia Department of Occupational Safety and Health
 • H225 - Highly flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 2]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H225 - Highly flammable liquid and vapour (unverified) [Flammable liquids - Category 2]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Chromium (iii) Compounds » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Biological and Environmentally Released Materials
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Children's Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Substances Restricted in Toys
  The Toy Safety Directive
  European Union / European Commission (EU EC)
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Dai Dẳng, priority red
Dai Dẳng – Không phân hủy dễ dàng từ các quá trình tự nhiên.
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Một lần phơi nhiễm cũng có thể dẫn đến tổn hại sinh học nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tác Hại Lâu Dài đối Với Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tác hại không thể đảo ngược đối với cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tích Lũy Sinh Học, priority gray
Tích Lũy Sinh Học – Tích lũy trong các sinh vật, nồng độ tăng cao khi nó di chuyển lên bậc cao hơn trong chuỗi thức ăn.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dai Dẳng

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Persistent
  EC - CEPA DSL
  Environment Canada & Health Canada (EC)
 • Low environmental persistence - TSCA Criteria met
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H400 - Very toxic to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tích Lũy Sinh Học

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Low bioaccumulation potential - TSCA Criteria met
  US EPA - PPT Chemical Action Plans
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?

Làm thế nào tôi dễ bị tiếp xúc với hóa chất này?

Có hại nếu hít phải
Hít Phải

Làm thế nào tôi có thể bảo vệ bản thân khỏi tiếp xúc với hóa chất này tại nơi làm việc?

respirator
Mặt Nạ Phòng Độc