Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

Dibutyltin dilaurate

CAS: 77-58-7

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Độc Đối Với Con Người Và Các Loài Động Vật, priority gray
Độc Đối Với Con Người và Các Loài Động Vật – Có thể gây tử vong cho người và các động vật có vú khác khi tiếp xúc, nuốt hoặc hít phải.
Kích ứng Da, priority yellow
Kích ứng Da – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho da.
Kích ứng Mắt, priority yellow
Kích ứng Mắt – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho mắt.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Kích Hoạt Hen Suyễn , priority yellow
Kích Hoạt Hen Suyễn – Có thể dẫn đến độ nhạy cao, kết quả là kích hoạt hen suyễn, viêm mũi hoặc viêm xoang hoặc các phản ứng dị ứng khác trong hệ hô hấp với số lượng nhỏ.
Hư Hại Gen, priority orange
Hư Hại Gen – Có thể gây ra hoặc làm tăng tỷ lệ đột biến, tạo ra những biến đổi vật chất di truyền trong tế bào.
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản, priority red
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản – Có thể phá hủy hệ thống sinh sản ở nam và nữ giới, thay đổi sự phát triển, hành vi hoặc chức năng tình dục, làm giảm khả năng sinh sản hoặc gây sảy thai.
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe, priority orange
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe – Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc hoặc nuốt phải.
Rối Loạn Nội Tiết, priority orange
Rối Loạn Nội Tiết – Có thể can thiệp vào quá trình giao tiếp hoocmôn giữa các tế bào kiểm soát sự trao đổi chất trong cơ thể, phát triển, tăng trưởng, sinh sản và hành vi (hệ nội tiết).
Ung Thư, priority orange
Ung Thư – Có thể gây ra hoặc làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
Dị Tật Bẩm Sinh, priority red
Dị Tật Bẩm Sinh – Có thể gây hại cho thai nhi bao gồm dị tật bẩm sinh, nhẹ cân và xuất hiện các khiếm khuyết về sinh học hoặc hành vi khi trẻ lớn lên.

Nguồn dữ liệu

Organotin Compounds » Kích Hoạt Hen Suyễn

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Suspected asthmagen (R) - but does not meet AOEC criteria)
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Hư Hại Gen

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H341 - Suspected of causing genetic defects [Germ cell mutagenicity - Category 2]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Mutagen - Category 2
  EU - Annex VI CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H341 - Suspected of causing genetic defects [Germ cell mutagenicity - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H341 - Suspected of causing genetic defects [Germ cell mutagenicity - Category 2]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H360FD - May damage fertility. May damage the unborn child [Reproductive toxicity - Category 1A or 1B]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Reproductive toxicants: Category 1B
  EU - REACH Annex XVII CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H360 - May damage fertility or the unborn child [Toxic to reproduction - Category 1B]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Reproductive Toxicity - Category 1B
  EU - Annex VI CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H360FD - May damage fertility. May damage the unborn child [Reproductive toxicity - Category 1A or 1B]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 1]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organs/systemic toxicity following repeated exposure - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organ toxicity - repeated exposure - Category 1]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • Specific target organ toxicity - repeated exposure category 1
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Rối Loạn Nội Tiết

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Endocrine Disruption
  ChemSec - SIN List
  ChemSec, The International Chemical Secretariat
 • Potential Endocrine Disruptor
  TEDX - Potential Endocrine Disruptors
  The Endocrine Disruption Exchange (TEDX)

Dibutyltin Compounds » Ung Thư

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Carcinogen Group 4 - Non-genotoxic carcinogen with low risk under MAK/BAT levels
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

Dibutyltin Compounds » Dị Tật Bẩm Sinh

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Pregnancy Risk Group B
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Precautionary list of substances recommended for avoidance
  P&W - Precautionary List
  Perkins+Will (P+W)
 • Candidate Chemical List
  CA SCP - Candidate Chemicals
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Some Solvents
  GSPI - Six Classes Precautionary List
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Annex II - Prohibited Substances
  EU - Cosmetics Regulation
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Children's Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Formulated Consumer Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Watch List Substances Considered for Inclusion in the Living Building Challenge Red List
  Living Building Challenge 4.0 - Red List of Materials & Chemicals - Effective April 1, 2024
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Declarable and Reference Substance Lists (DSL and RSL)
  IEC 62474 - Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry
  International Electrotechnical Commission
 • Priority for Inclusion in the Living Building Challenge Red List
  Living Building Challenge 4.0 - Red List of Materials & Chemicals - Effective April 1, 2024
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL) - TIER 3
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • Substances of Very High Concern (RIVM ZZS)
  Substances of Very High Concern (RIVM ZZS)
  The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
 • ZDHC - MRSL v2.0
  ZDHC - MRSL v2.0
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • FPF Priority Substance List from FCCdb
  FPF Priority Substance List from FCCdb
  Food Packaging Forum
 • Food Packaging Forum Priority Substances List
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • TSCA Commercially Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Metals and their Compounds (non-Electronic): Cadmium, Lead, Mercury, Organotin, and Antimony
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) Version 2.0
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Metals and their Compounds (non-Electronic): Cadmium, Lead, Mercury, Organotin, and Antimony
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) Version 2.0
  GreenScreen Certified Standard for Firefighting Foam RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) Version 2.0
  GreenScreen Certified Standard for Textile Chemicals RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • GADSL Declarable or Prohibited Substances (D/P)
  Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)
  Global Automotive Stakeholder Group (GASG)
 • Metals and their Compounds (non-Electronic)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) Version 2.0
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Metals and their Compounds (non-Electronic)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • GreenScreen LT-1 (based on 2018 Chemical Footprint Project)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Restricted Substances in Products
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • Reportable Substances and Future Restrictions in Products
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • DSL-all
  EC - CEPA DSL
  Environment Canada & Health Canada (EC)

Organotin Compounds » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Chemicals of high concern
  SCHF - Hazardous 100
  Safer Chemicals, Healthy Families (SCHF)
 • Substances restricted under REACH
  EU - REACH Annex XVII non-CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • CoHC List (non SVHC)
  CPA - Chemical Footprint
  Clean Production Action (CPA)
 • Biological and Environmentally Released Materials
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Substances Restricted in Toys
  The Toy Safety Directive
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Persistent, Bioaccumulative, and Toxic Chemicals (PBTs)
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Persistent, Bioaccumulative, and Toxic Chemicals (PBTs)
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Persistent, Bioaccumulative, and Toxic Chemicals (PBTs)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Persistent, Bioaccumulative, and Toxic Chemicals (PBTs)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)

Dibutyltin Compounds » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Core Restrictions
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • ZDHC - MRSL v1.1 for Textiles and Synthetic Leather Processing
  ZDHC - MRSL v1.1
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • ZDHC - MRSL v1.1 for Natural Leather Processing
  ZDHC - MRSL v1.1
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • Organotin Compounds
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Organotin Compounds
  AFIRM Packaging RSL
  The Apparel and Footwear International RSL Management Group (AFIRM)
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Một lần phơi nhiễm cũng có thể dẫn đến tổn hại sinh học nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tác Hại Lâu Dài đối Với Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority orange
Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tác hại không thể đảo ngược đối với cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H400 - Very toxic to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Hazardous to the aquatic environment - acute category 1
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Hazardous to the aquatic environment - chronic category 1
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?

Thông tin về các hóa chất thay thế an toàn hơn còn hạn chế và không dễ dàng truy cập hoặc liên kết với thông tin về hóa chất tại nơi làm việc. Khi chúng tôi có thông tin về các lựa chọn thay thế an toàn hơn, ChemHAT sẽ hiển thị các liên kết đến các nghiên cứu điển hình hiện có về các lựa chọn thay thế đó.