Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

Boric acid

CAS: 10043-35-3

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Độc Đối Với Con Người Và Các Loài Động Vật, priority yellow
Độc Đối Với Con Người và Các Loài Động Vật – Có thể gây tử vong cho người và các động vật có vú khác khi tiếp xúc, nuốt hoặc hít phải.
Kích ứng Mắt, priority yellow
Kích ứng Mắt – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho mắt.
Kích ứng Da, priority orange
Kích ứng Da – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho da.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Ung Thư, priority gray
Ung Thư – Có thể gây ra hoặc làm tăng nguy cơ mắc ung thư.
Rối Loạn Nội Tiết, priority orange
Rối Loạn Nội Tiết – Có thể can thiệp vào quá trình giao tiếp hoocmôn giữa các tế bào kiểm soát sự trao đổi chất trong cơ thể, phát triển, tăng trưởng, sinh sản và hành vi (hệ nội tiết).
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản, priority red
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản – Có thể phá hủy hệ thống sinh sản ở nam và nữ giới, thay đổi sự phát triển, hành vi hoặc chức năng tình dục, làm giảm khả năng sinh sản hoặc gây sảy thai.
Dị Tật Bẩm Sinh, priority red
Dị Tật Bẩm Sinh – Có thể gây hại cho thai nhi bao gồm dị tật bẩm sinh, nhẹ cân và xuất hiện các khiếm khuyết về sinh học hoặc hành vi khi trẻ lớn lên.
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe, priority orange
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe – Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc hoặc nuốt phải.

Nguồn dữ liệu

Boron Compounds » Ung Thư

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • (1999) Data are inadequate for an assessment of human carcinogenic potential
  US EPA - IRIS Carcinogens
  US Environmental Protection Agency (US EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Rối Loạn Nội Tiết

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Category 1 - In vivo evidence of Endocrine Disruption Activity
  EU - Priority Endocrine Disruptors
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Potential Endocrine Disruptor
  TEDX - Potential Endocrine Disruptors
  The Endocrine Disruption Exchange (TEDX)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Toxic to reproduction - Candidate list
  EU - SVHC List
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Toxic to reproduction - Prioritized for listing
  EU - SVHC List
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H360FD - May damage fertility. May damage the unborn child [Reproductive toxicity - Category 1A or 1B]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Reproductive toxicants: Category 1B
  EU - REACH Annex XVII CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Reproductive toxicity category 2
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)
 • H360 - May damage fertility or the unborn child [Toxic to reproduction - Category 1B]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Reproductive Toxicity - Category 1B
  EU - Annex VI CMRs
  European Union / European Commission (EU EC)
 • H360FD - May damage fertility. May damage the unborn child [Reproductive toxicity - Category 1A or 1B]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H360 - Suspected of / May damage fertility and/or the unborn child (unverified) [Reproductive toxicity - Category 1A or 1B]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dị Tật Bẩm Sinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Pregnancy Risk Group B
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H370 - Causes damage to organs [Specific target organs/systemic toxicity following single exposure - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H335 - May cause respiratory irritation [Specific target organ toxicity - Single exposure - Category 3]
  GHS - Japan
  Government of Japan
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Candidate Chemical List
  CA SCP - Candidate Chemicals
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Antimicrobials
  GSPI - Six Classes Precautionary List
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Ingredients that are Restricted for Use in Cosmetic Products
  Health Canada - Cosmetic Ingredient Hotlist
  Health Canada
 • Chemicals of High Concern
  MDH - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Minnesota Department of Public Health
 • Annex II - Prohibited Substances
  EU - Cosmetics Regulation
  European Union / European Commission (EU EC)
 • CFP EU Candidate SVHC List
  CPA - Chemical Footprint
  Clean Production Action (CPA)
 • Children's Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Formulated Consumer Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Declarable and Reference Substance Lists (DSL and RSL)
  IEC 62474 - Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry
  International Electrotechnical Commission
 • Cosmetics & Personal Care Products
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • Food Contact Chemicals of Concern List (FCCoCL) - TIER 3
  Food Contact Chemicals of Concern (FCCoCL)
  Food Packaging Forum
 • Substances of Very High Concern (RIVM ZZS)
  Substances of Very High Concern (RIVM ZZS)
  The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
 • ZDHC - MRSL v2.0
  ZDHC - MRSL v2.0
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • FPF Priority Substance List from FCCdb
  FPF Priority Substance List from FCCdb
  Food Packaging Forum
 • Food Packaging Forum Priority Substances List
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • TSCA Commercially Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Enzymes and Stabilizers - Yellow Triangle (Best available in class but some hazard profile issues)
  US EPA - DfE Safer Chemicals Ingredients list (SCIL)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Flame Retardants (Non-electronic)
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Flame Retardants (Non-electronic)
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • GADSL Declarable or Prohibited Substances (D/P)
  Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)
  Global Automotive Stakeholder Group (GASG)
 • GreenScreen LT-1 (based on 2018 Chemical Footprint Project)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Non-Halogenated Flame Retardants
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Non-Halogenated Flame Retardants
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Restricted Substances in Products
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • Reportable Substances and Future Restrictions in Products
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • DSL-all
  EC - CEPA DSL
  Environment Canada & Health Canada (EC)

Flame Retardants » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Priority Chemicals
  ME DEP - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Maine Department of Environmental Protection

Boron Compounds » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Biological and Environmentally Released Materials
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
 • Substances Restricted in Toys
  The Toy Safety Directive
  European Union / European Commission (EU EC)

[11113-50-1] Boric Acid (primary Casrn Is 10043-35-3) » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Antimicrobials
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)

Antimicrobials » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Antimicrobials (Surface Pathogens)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Antimicrobials (Surface Pathogens)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Dai Dẳng, priority red
Dai Dẳng – Không phân hủy dễ dàng từ các quá trình tự nhiên.
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority yellow
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Một lần phơi nhiễm cũng có thể dẫn đến tổn hại sinh học nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tác Hại Lâu Dài đối Với Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority yellow
Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tác hại không thể đảo ngược đối với cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dai Dẳng

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Persistent
  EC - CEPA DSL
  Environment Canada & Health Canada (EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Designed for biocidal action
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)

[11113-50-1] Boric Acid (primary Casrn Is 10043-35-3) » Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • H402 - Harmful to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 3]
  GHS - Japan
  Government of Japan
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?