Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

Acetic acid

CAS: 64-19-7

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Độc Đối Với Con Người Và Các Loài Động Vật, priority yellow
Độc Đối Với Con Người và Các Loài Động Vật – Có thể gây tử vong cho người và các động vật có vú khác khi tiếp xúc, nuốt hoặc hít phải.
Kích ứng Da, priority orange
Kích ứng Da – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho da.
Kích ứng Mắt, priority orange
Kích ứng Mắt – Có thể gây kích ứng hoặc tổn thương nặng cho mắt.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Kích Hoạt Hen Suyễn , priority yellow
Kích Hoạt Hen Suyễn – Có thể dẫn đến độ nhạy cao, kết quả là kích hoạt hen suyễn, viêm mũi hoặc viêm xoang hoặc các phản ứng dị ứng khác trong hệ hô hấp với số lượng nhỏ.
Dị Tật Bẩm Sinh, priority orange
Dị Tật Bẩm Sinh – Có thể gây hại cho thai nhi bao gồm dị tật bẩm sinh, nhẹ cân và xuất hiện các khiếm khuyết về sinh học hoặc hành vi khi trẻ lớn lên.
Tác Hại Đối Với Não/hệ Thần Kinh, priority gray
Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh – Có thể gây tổn thương hệ thần kinh bao gồm não bộ.
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe, priority orange
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe – Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc hoặc nuốt phải.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Kích Hoạt Hen Suyễn

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Asthmagen (A) - expert listed pending AEOC review
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)
 • Asthmagen (Rr&Rs) - irritant-induced & sensitizer-induced
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)
 • Suspected asthmagen (R) - but does not meet AOEC criteria)
  AOEC - Asthmagens
  Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC)
 • Agent Causing Occupational Asthma
  Quebec CSST - Asthma Agents
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dị Tật Bẩm Sinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Pregnancy Risk Group C
  MAK
  MAK Commission of Germany (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Não/Hệ Thần Kinh

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Neurotoxic
  Boyes - Neurotoxicants
  Pattys Toxicology: author William K Boyes

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H370 - Causes damage to organs [Specific target organs/systemic toxicity following single exposure - Category 1]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H370 - Causes damage to organs (unverified) [Specific target organ toxicity - single exposure - Category 1]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Specific target organ toxicity - repeated exposure category 2
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Dễ Cháy, priority yellow
Dễ Cháy – Dễ dàng bắt lửa và có khả năng cháy nhanh.
Phản Ứng, priority yellow
Phản Ứng – Có thể tự bốc cháy hoặc tự phát nổ hoặc khi tiếp xúc với nước.
Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dễ Cháy

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  EU - GHS (H-Statements) Annex 6 Table 3-1
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Class B3 - Combustible liquids
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • Flammable liquids category 3
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)
 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  GHS - Malaysia
  Malaysia Department of Occupational Safety and Health
 • H226 - Flammable liquid and vapour [Flammable liquids - Category 3]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • H226 - Flammable liquid and vapour (unverified) [Flammable liquids - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Phản Ứng

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Class E - Corrosive materials
  Québec CSST - WHMIS 1988
  Québec Workplace Health and Safety Commission (Commission de la santé et de la securite du travail (CSST))
 • Corrosive to metals category 1
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)
 • H290 - May be corrosive to metals (unverified) [Corrosive to metals - Category 1]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Reportable Chemicals
  MA Toxics Use Reduction Act (TURA) listed substances
  Massachusetts Department of Environmental Protection
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • TSCA Commercially Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • DSL-all
  EC - CEPA DSL
  Environment Canada & Health Canada (EC)

Biocidal Active Substances » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Reportable Substances and Future Restrictions in Products
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority yellow
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Một lần phơi nhiễm cũng có thể dẫn đến tổn hại sinh học nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tác Hại Lâu Dài đối Với Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority gray
Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tác hại không thể đảo ngược đối với cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Có Hại Đối Với Hệ Sinh Thái Của Đất, priority yellow
Có Hại Đối Với Hệ Sinh Thái Của Đất – Có thể gây hại cho động, thực vật hoặc vi sinh vật trên đất liền.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H402 - Harmful to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 3]
  GHS - Japan
  Government of Japan

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Có Hại Đối Với Hệ Sinh Thái Của Đất

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Hazardous to terrestrial vertebrates
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?

Làm thế nào tôi dễ bị tiếp xúc với hóa chất này?

Làm bỏng da nghiêm trọng và gây tổn thương mắt
Tiếp xúc xới da

Làm thế nào tôi có thể bảo vệ bản thân khỏi tiếp xúc với hóa chất này tại nơi làm việc?

gloves
Xử lý với găng tay
suit
Quần áo bảo hộ