Hiệu Quả / Bằng Chứng Mạnh Mẽ Hơn
redorangeyellowgray
Hiệu Quả / Bằng Chứng Yếu Hơn

Tri-(2-chloroisopropyl)phosphate

CAS: 13674-84-5

Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi như thế nào?

Tác Dụng Cấp Tính (Ngắn Hạn)Nguồn dữ liệu

Độc Đối Với Con Người Và Các Loài Động Vật, priority yellow
Độc Đối Với Con Người và Các Loài Động Vật – Có thể gây tử vong cho người và các động vật có vú khác khi tiếp xúc, nuốt hoặc hít phải.

Tác Dụng Mãn Tính (Lâu Dài)Nguồn dữ liệu

Rối Loạn Nội Tiết, priority orange
Rối Loạn Nội Tiết – Có thể can thiệp vào quá trình giao tiếp hoocmôn giữa các tế bào kiểm soát sự trao đổi chất trong cơ thể, phát triển, tăng trưởng, sinh sản và hành vi (hệ nội tiết).
Pbt (tích Lũy Sinh Học Đối Với Các Hợp Chất Hóa Học Bền, Khó Phân Giải Và Độc Hại), priority red
PBT (Tích Lũy Sinh Học Đối Với Các Hợp Chất Hóa Học Bền, Khó Phân Giải và Độc Hại) – Không phân hủy dễ dàng trong các quá trình tự nhiên, mức độ tích lũy trong cơ thể sinh vật tăng theo thứ bậc của chuỗi thức ăn và gây hại với nồng độ nhỏ.
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản, priority orange
Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản – Có thể phá hủy hệ thống sinh sản ở nam và nữ giới, thay đổi sự phát triển, hành vi hoặc chức năng tình dục, làm giảm khả năng sinh sản hoặc gây sảy thai.
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe, priority yellow
Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe – Có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc hoặc nuốt phải.
Kích Hoạt Hen Suyễn , priority orange
Kích Hoạt Hen Suyễn – Có thể dẫn đến độ nhạy cao, kết quả là kích hoạt hen suyễn, viêm mũi hoặc viêm xoang hoặc các phản ứng dị ứng khác trong hệ hô hấp với số lượng nhỏ.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Rối Loạn Nội Tiết

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Potential Endocrine Disruptor
  TEDX - Potential Endocrine Disruptors
  The Endocrine Disruption Exchange (TEDX)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Đối Với Hệ Sinh Sản

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H361 - Suspected of damaging fertility or the unborn child [Toxic to reproduction - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H361fd - Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child [Reproductive toxicity - Category 2]
  GHS - Australia
  Safe Work Australia
 • Repr. 2; H361 - Suspected of damaging fertility or the unborn child (modeled)
  DK-EPA - Danish Advisory List
  Danish Environmental Protection Agency (DK-EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Các Tác Động Khác Tới Sức Khỏe

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure [Specific target organs/systemic toxicity following repeated exposure - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H371 - May cause damage to organs [Specific target organs/systemic toxicity following single exposure - Category 2]
  GHS - Japan
  Government of Japan

Chlorinated Flame Retardants (cfrs) » PBT (Tích Lũy Sinh Học Đối Với Các Hợp Chất Hóa Học Bền, Khó Phân Giải và Độc Hại)

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Flame retardant substance class of concern for PB&T & long range transport
  EHP - San Antonio Statement on BFRs & CFRs
  Environmental Health Perspectives

Organophosphorous Compounds » Kích Hoạt Hen Suyễn

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Asthma - irritant - good evidence
  CHE - Toxicant Database
  Collaborative on Health and the Environment (CHE)

[1244733-77-4] Tris(2-chloroisopropyl) Phosphate (primary Casrn Is 13674-84-5) » Rối Loạn Nội Tiết

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • ECHA Endocrine disruptor assessment list
  ECHA Endocrine Disruptors
  European Union / European Commission (EU EC)
 • ED List II - Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation
  Endocrine Disruptor Lists (Danish EPA)
  Danish Environmental Protection Agency (DK-EPA)
Close

Nguy Cơ Cố HữuNguồn dữ liệu

Danh Sách Hạn Chế, priority gray
Danh Sách Hạn Chế – Hóa chất này nằm trong danh sách được một cơ quan có thẩm quyền ban hành, khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng.

Nguồn dữ liệu

Chlorinated Flame Retardants (cfrs) » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Red List substance to avoid in Living Building Challenge V2.1 projects
  Living Building Challenge 2.1 - Red List of Materials & Chemicals (retired in 2014)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Substance to avoid to fulfill LEED Pilot Credit 11
  USGBC - LEED Pilot Credits
  US Green Building Council (USGBC)
 • Prospective Red List substances to avoid in Living Building Challenge projects
  Living Building Challenge 3.0 - Red List of Materials & Chemicals (retiring December 31, 2024)
  International Living Future Institute (ILFI)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Precautionary list of substances recommended for avoidance
  P&W - Precautionary List
  Perkins+Will (P+W)
 • Chemicals of high concern
  SCHF - Hazardous 100
  Safer Chemicals, Healthy Families (SCHF)
 • Candidate Chemical List
  CA SCP - Candidate Chemicals
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Red List substances to avoid in Living Building Challenge V3 projects
  Living Building Challenge 3.0 - Red List of Materials & Chemicals (retiring December 31, 2024)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Substances selected for RMOA or hazard assessment
  EU - PACT-RMOA Substances
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Some Solvents
  GSPI - Six Classes Precautionary List
  Green Science Policy Institute (GSPI)
 • Chemicals of High Concern
  MDH - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Minnesota Department of Public Health
 • Chemicals of High Concern to Children
  WA DoE - Chemicals of High Concern to Children
  Washington State Department of Ecology (WA DOE)
 • Designated Chemical
  CA DTSC - Biomonitoring California Chemical List
  California Department of Toxic Substance Control (CA DTSC)
 • Red List substances to avoid in Living Building Challenge V3.1 projects
  Living Building Challenge 3.1 - Red List of Materials & Chemicals (retiring December 31, 2024)
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Red List substances to avoid in Living Building Challenge V4.0 projects
  Living Building Challenge 4.0 - Red List of Materials & Chemicals - Effective April 1, 2024
  International Living Future Institute (ILFI)
 • Declarable and Reference Substance Lists (DSL and RSL)
  IEC 62474 - Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry
  International Electrotechnical Commission
 • Chemicals of High Concern to Children
  Vermont Chemicals of High Concern to Children
  Vermont Environmental Health Division
 • Food Contact Chemicals Database Version 5.0
  Food Contact Chemicals Database (FCCdb)
  Food Packaging Forum
 • Substances Restricted in Toys
  The Toy Safety Directive
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Flame Retardants
  American Apparel and Footwear Association Restricted Substance List (AAFA RSL)
  American Apparel and Footwear Association
 • ZDHC - MRSL v2.0
  ZDHC - MRSL v2.0
  Zero Discharge of Hazardous Waste Chemicals Programme
 • TSCA Commercially Active
  TSCA Chemical Substance Inventory (Active-Inactive)
  US Environmental Protection Agency (US EPA)
 • Flame Retardants (Non-electronic)
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Halogenated Flame Retardants (Electronics)
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Flame Retardants (Non-electronic)
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Halogenated Flame Retardants (Electronics)
  GreenScreen Certified Standard for Furniture & Fabrics Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • GADSL Declarable Substances - Information is being collected for a non-regulatory purpose (D/FI)
  Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)
  Global Automotive Stakeholder Group (GASG)
 • Halogenated Flame Retardants (Bronze)
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Bronze RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Halogenated Flame Retardants
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Potential CHRONIC health effects (over time or long-term)
  OR OHA - High Priority Chemicals of Concern for Children's Health (HPCCCH)
  Oregon Health Authority
 • Reportable Substances and Future Restrictions in Products
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • DSL-all
  EC - CEPA DSL
  Environment Canada & Health Canada (EC)

Halogenated Flame Retardants (hfrs) » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Substance to avoid to fulfill LEED Pilot Credit 54 Option 2
  USGBC - LEED Pilot Credits
  US Green Building Council (USGBC)

Flame Retardants » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Priority Chemicals
  ME DEP - Chemicals of High Concern and Priority Chemicals
  Maine Department of Environmental Protection

Organophosphate Ester Flame Retardants (ope Fr) » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Core Restrictions
  C2C Certified v4 Product Standard Restricted Substances List (RSL) - Effective July 1, 2022
  Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)

[98112-32-4] Tri(chloropropyl) Phosphate (primary Casrn Is 13674-84-5) » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Watch List Substances Considered for Inclusion in the Living Building Challenge Red List
  Living Building Challenge 4.0 - Red List of Materials & Chemicals - Effective April 1, 2024
  International Living Future Institute (ILFI)

Halogenated Solvents » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Limit standard for volatile organic compounds content in adhesives (GB 33372-2020)
  China's limit standard for volatile organic compounds
  State Administration for Market Regulation - Standardization Administration of China
 • Limit standard for volatile organic compounds content in printing inks (GB 38507-2020)
  China's limit standard for volatile organic compounds
  State Administration for Market Regulation - Standardization Administration of China

[16839-32-0] Tri-(2-chloroisopropyl)phosphate (primary Casrn Is 13674-84-5) » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Priority for Inclusion in the Living Building Challenge Red List
  Living Building Challenge 4.0 - Red List of Materials & Chemicals - Effective April 1, 2024
  International Living Future Institute (ILFI)

Chlorinated Organic Compounds » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Chlorinated Organic Compounds
  GreenScreen Certified Standard for Cleaners & Degreasers RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Restrictions in Manufacturing Processes
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.
 • Restricted Substances in Products
  Apple Regulated Substances Specification
  Apple Inc.

Halogenated Organic Compounds » Danh Sách Hạn Chế

Những tài liệu đề cập đến một nhóm các hợp chất có chứa hóa chất này:

 • Organohalogens (including chlorinated plastics)
  GreenScreen Certified Standard for Food Service Ware RSL
  Clean Production Action (CPA)
 • Organohalogens
  GreenScreen Certified Standard for Medical Supplies & Devices Silver-Gold RSL
  Clean Production Action (CPA)
Close

Hóa chất này tác động đến môi trường như thế nào?Nguồn dữ liệu

Dai Dẳng, priority red
Dai Dẳng – Không phân hủy dễ dàng từ các quá trình tự nhiên.
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority yellow
Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Một lần phơi nhiễm cũng có thể dẫn đến tổn hại sinh học nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.
Tác Hại Lâu Dài đối Với Hệ Sinh Thái Dưới Nước, priority yellow
Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước – Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tác hại không thể đảo ngược đối với cá hoặc các sinh vật dưới nước khác.

Nguồn dữ liệu

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Dai Dẳng

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • Persistent
  EC - CEPA DSL
  Environment Canada & Health Canada (EC)
 • PMT/vPvM (Persistent, Mobile and Toxic/very Persistent and very Mobile)
  ChemSec - SIN List
  ChemSec, The International Chemical Secretariat

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Gây Tác Hại Ngay Lập Tức Đến Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H402 - Harmful to aquatic life [Hazardous to the aquatic environment (acute) - Category 3]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • Aquatic Acute1 - Very toxic to aquatic life (modeled)
  DK-EPA - Danish Advisory List
  Danish Environmental Protection Agency (DK-EPA)

Nguy Hiểm Trực Tiếp » Tác Hại Lâu Dài đối với Hệ Sinh Thái Dưới Nước

Những tài liệu đề cập trực tiếp đến hóa chất này:

 • H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 3]
  GHS - Japan
  Government of Japan
 • H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects (unverified) [Hazardous to the aquatic environment (chronic) - Category 3]
  EU - Manufacturer REACH hazard submissions
  European Union / European Commission (EU EC)
 • Hazardous to the aquatic environment - chronic category 3
  GHS - New Zealand
  Te Mana Rauhī Taiao (New Zealand EPA)
Close

Hóa chất này có thể được thay thế bằng những hóa chất nào an toàn hơn?

Thông tin về các hóa chất thay thế an toàn hơn còn hạn chế và không dễ dàng truy cập hoặc liên kết với thông tin về hóa chất tại nơi làm việc. Khi chúng tôi có thông tin về các lựa chọn thay thế an toàn hơn, ChemHAT sẽ hiển thị các liên kết đến các nghiên cứu điển hình hiện có về các lựa chọn thay thế đó.